Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) A atpērk no sava īpašnieka (kopā 5 īpašnieki) vienu kapitāldaļu par 5000 EUR (nominālvērtība 700 EUR). Kā grāmatvedībā pareizi atspoguļot šo darījumu, ja šajā gadā iespējams samaksāt tikai pusi no summas, bet otru pusi nākošgad? Vai darījumam jāpiemēro kādi nodokļi? Vai SIA šī daļa jāpārdod gada laikā, un kas notiek, ja tas neizdodas?