Grozījumos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētai juridiskajai personai paredzēts pienākums no 01.12.2017. atklāt patieso labuma guvēju (PLG). Likumā noteikti izņēmuma gadījumi, kad šo informāciju var nesniegt. Uz ko tie attiecināmi? Vai tie piemērojami jau reģistrētai SIA, kurā ir 1 dibinātājs, kas ir arī valdes loceklis? Vai arī līdz 01.03.2018. informācija jāsniedz un valsts nodeva jāmaksā visām juridiskajām personām?