Kā jāgrāmato neizmaksātās dividendes, ja tām beidzas Komerclikumā noteiktais 10 gadu izmaksu termiņš?