Uzņēmuma (SIA) vienīgajam valdes loceklim ir izsniegta darbnespējas lapa uz 6 mēnešiem. Kurš šinī laikā drīkst parakstīt līgumus, rīkojumus, pieņemt un atbrīvot darbiniekus un apstiprināt citus dokumentus?