Uzņēmums - Latvijas rezidents - aizņēmās naudu no uzņēmuma vienīgā dalībnieka, kurš ir arī šī uzņēmuma darbinieks. Darījums tika noformēts kā bezprocentu aizņēmuma līgums. Visu aizņēmuma summu uzņēmums ieguldīja krājumu (preces pārdošanai) pirkšanā. Pakāpeniski, pārdodot preci, uzņēmums atdeva aizņēmumu, tomēr uz gada beigām parāds dalībniekam vēl bija būtisks. Vai minētais darījums ir jāatspoguļo uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā kā darījums ar uzņēmuma saistīto personu? Ja jā, tad kurās ailēs/pielikumos tas jānorāda un kā var noteikt tirgus vērtību šim darījumam?