Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieks ir fiziska persona. SIA no 2010. līdz 2013.gadam darbojās ar peļņu. SIA dalībnieks, apstiprinot gada pārskatus, t.sk. apstiprinot 2013.gada pārskatu, pieņēma lēmumus peļņu atstāt nesadalītu. Vai SIA dalībnieks 2014.gadā ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 2010.-2012.gada nesadalītās peļņas sadali dividendēs un izmaksāt tās? Vai SIA dalībnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu par peļņas sadali dividendēs un izmaksāt tās, ja uzņēmumam ir nodokļu parāds?