Uzņēmumā ir nodarbināti četri cilvēki, diviem no tiem alga ir lielāka par minimālo. Šobrīd ar valdes locekli ir noslēgts bezatlīdzības līgums, bet vēlamies noslēgt pilnvarojuma līgumu, nosakot atlīdzību. Vai šajā gadījumā būs jāmaksā tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? Un vai varēs piemērot IIN likmi 20% apmērā, ja valdes loceklis iesniegs Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļu grāmatiņu? Un kā šāda valdes locekļa atlīdzība jāuzrāda, iesniedzot atskaites par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām?