Vai pareizi saprotu, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, vienīgais dalībnieks (īpašnieks) var nebūt valdes sastāvā, bet obligāti ir jābūt minētam kā šīs SIA darbiniekam?