Labdien! Sakiet, lūdzu, vai uzņēmuma daļu īpašniekiem izmaksājot naudu no pamatkapitāla samazinājuma, būtu ieturami kādi nodokļi, piemēram, dividenžu? Jautājums ir neskaidrs, ja paanalizējam šī pamatkapitāla izcelsmi. Tātad daļa ir pašu ieguldījums naudā, daļa veidojusies pamatkapitālam pievienojot rezerves, rezerves, savukārt, ir veidojušās no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas.