Nesen bija populāri gada pārskatā ielikt aptuveni šādu teikumu: “Lūdzam atbrīvot valdi no atbildības par zaudējumiem, kas sabiedrībai nodarīti iepriekšējā pārskata gadā!”. Vai šādam teikumam ir kāda jēga? Vai valdi tik vienkārši var atbrīvot no atbildības par gada pārskatā esošo informāciju? Vai un kādas piebildes pie gada pārskatiem valde var likt?