Zināms – ja kapitālsabiedrībā nav bijis neviena valdes locekļa vai darbinieka, kas gūst atlīdzību vismaz 370 EUR apmērā vai ja attiecīgā mēneša apgrozījums ir bijis lielāks par 1850 EUR, ir pienākums maksāt nodokli no valdes locekļa domājamā ienākuma, kas atbilst minimālās algas apmēram. Bet kā šāds scenārijs ir grāmatojams?

No 01.01.2015. ir spēkā jauna kārtībā par kapitālsabiedrību valdes locekļu domājamo ienākumu, kā arī ir atcelta sasaiste ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu – tagad nodokļu maksāšanas kārtība atkarīga tikai no apgrozījuma konkrētajā gada mēnesī.

Šāda kārtība piemērojama tikai kapitālsabiedrību valdes locekļiem, kas pilda savus pienākumus saskaņā ar Komerclikumu (KL) uz pilnvarojuma pamata. Tā kā pilnvaras devējs (dalībnieki, akcionāri) valdes loceklim var noteikt vai nenoteikt atlīdzību, šādu kārtību nereti izmanto, lai ietaupītu algas nodokļus un valdes loceklim noteiktu atlīdzību tikai par dažām nostrādātajām stundām vai nenoteiktu vispār. Ja ar valdes locekli ir noslēgts darba līgums un tajā paredzēta atlīdzība, kas mēnesī sasniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, nav nepieciešams rēķināt nekādus papildu domājamos ienākumus.