Vai ar valdes locekli vienlaicīgi var būt noslēgts darba līgums un pilnvarojuma līgums bez atlīdzības, lai kontrolējošo iestāžu pārbaužu laikā varētu atsaukties uz pilnvarojuma līgumu, ja valdes loceklis sava atvaļinājuma laikā ir parakstījis līgumus, rīkojumus, izmantojis automašīnu vai piedalījies svarīgās sapulcēs un šajā laikā viņam nav aprēķināti ar nodokļiem apliekami ienākumi?