Šī gada 4. jūlijā Valsts prezidents izsludināja Saeimas 20. jūnijā pieņemtos un tiesību zinātņu speciālistu vidū pretrunīgi vērtētos grozījumus Civillikumā, kas maina līdzšinējo līgumsoda regulējumu. Dažādu nozaru pārstāvju vidū pastāv vienprātība par to, ka šobrīd vērojama pārmērīgi augsta līgumsoda piemērošana, tomēr nav vienota viedokļa par to, kāds būtu labākais risinājums līgumsoda ierobežojumiem. Nav noslēpums, ka līgumsods kļuvis par sava veida biznesu, un tas arvien biežāk pilda iedzīvošanās un nevis zaudējumu atlīdzināšanas funkciju. Saeimas pieņemtie grozījumi ir mēģinājums noteikt mērenību līgumsodu piemērošanā.