Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) A saimnieciskās darbības veids ir dzīvojamo māju apsaimniekošana. SIA A iesniedza zvērinātam tiesu izpildītājam (ZTI) izpildu rakstu Rīgas rajona tiesas sprieduma izpildei un lūdza vērst piedziņu uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu. Parādniekam bija parāds par komunālajiem pakalpojumiem un piederēja nekustamais īpašums (dzīvoklis), kas bija reģistrēts zemesgrāmatā uz parādnieka vārda. Atbilstoši Civilprocesa likuma (CPL) 606. un 607.1panta prasībām tika izsludināta nekustamā īpašuma sākumcena un izsoles diena.