Paredzēts, ka jaunais DAC6 ziņošanas pienākums attiecas uz zinošiem un kompetentiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz nodokļu padomus, izstrādā noteiktas pārrobežu darījumu shēmas un palīdz uzņēmējiem realizēt starptautiskus darījumus. Var šķist, ka uzņēmējiem pašiem par DAC6 nav jādomā, taču viss nav tik vienkārši. Par DAC6 regulējuma izpratni, darbinieku izglītošanu un atbilstības nodrošināšanu ir jādomā ikvienam uzņēmumam, kurš regulāri vai pat vienu reizi veic darījumus ārpus Latvijas.