Sabiedrība nodarbojas ar celtniecības pakalpojumu sniegšanu. Pieņemsim, ka 2019.gadā sabiedrība noslēdz līgumu ar sabiedrības īpašnieku (fizisku personu) par dzīvojamās ēkas celtniecību. Sabiedrība veic celtniecību saskaņā ar apstiprināto tāmi. Puses vienojas, ka īpašnieks norēķināsies pakāpeniski, teiksim, piecu gadu laika pēc objekta pabeigšanas. Kas jāņem vērā, nosakot darījuma cenu, un kādi šādā darījumā varētu būt nodokļu riski?