Latvijas rezidents sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) saņēma aizdevumu 2015.gadā no saistīta uzņēmuma nerezidenta (Singapūra). Tika aprēķināti un samaksāti procenti 2015.gadā. Kā izmaksātie procenti ietekmēs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par 2015.gadu un maksājamo UIN? Vai jāveic pārrēķins saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 6.4pantu? Vai jāveic apliekamā ienākuma palielināšana saskaņā ar likuma par UIN 12.pantu, vai arī kādas citas korekcijas? Vai nepieciešams kāds dokuments no partneriem - procentu saņēmējiem?