26.07.2012. grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" ievieš jaunu 15.2 pantu Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, kura 2. daļas 9. punkts nosaka, ka nodokļu maksātājam atkarībā no izvēlētās metodes ir jāveic salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīzi vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērota atbilstoša darījuma cenas (vērtības) analīzi. Šī norma ir izraisa jautājumu – kas ir salīdzināmo datu analīze un kā to veikt? To sīkāk šajā publikācijā skaidros SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis.