Arvien biežāk starptautiskas uzņēmumu grupas uzņēmumi iesaistās kopprojektos, slēdzot izmaksu ieguldījuma vienošanās (cost contribution arrangements).  Ar ko pakalpojumu izmaksu ieguldījuma vienošanās atšķiras no parasta uzņēmumu iekšgrupas sniegtā pakalpojuma? Kā jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis, kādi transfertcenu riski var rasties un kas ir nozīmīgākie ieguvumi no šādas sadarbības formas? Izskatīsim šajā rakstā.