Laikā, kad līdz ar starpbanku aizņēmumu likmes EURIBOR paaugsināšanos tiek palielināti arī kredītu procenti, aktualizējas jautājums – kā piemērot procentu likumi aizdevumiem darījumos ar saistītajām personām? Kura šobrīd ir tirgus cenai atbilstoša likme?