It visās dzīves jomās ir noderīgi ne tikai analizēt labo praksi, bet arī izvērtēt pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos. Visnesāpīgāk, protams, ir mācīties no citu kļūdām, tāpēc piedāvājam apskatu par vairākām aktuālām transfertcenu kļūdām, ar ko esam saskārušies, aizstāvot savu klientu intereses nodokļu strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu.