Likums nosaka juridisku personu pienākumu atklāt savu patieso labuma guvēju, iesniedzot Uzņēmumu reģistram noteiktu informāciju. Savukārt Uzņēmumu reģistrs, nesaņemot pietiekamu informāciju, var uz laiku atlikt pieteikto reģistrāciju. Apskatīsim praktiskos aspektus, kā sekmīgi iesniegt informāciju Uzņēmumu reģistrā un izvairīties no atbildības par paziņošanas pienākuma savlaicīgu neizpildi.