2017.gada rudenī Finanšu ministrija sāka izstrādāt grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) saistībā ar transfertcenu (TC) dokumentāciju. Grozījumu likumprojekts 24.04.2018. izskatīts Ministru kabineta (MK) sēdē, bet turpmāk tas vēl jāapstiprina Saeimā. Plānots, ka grozījumi par TC dokumentācijas sagatavošanu būs attiecināmi uz pārskata periodu, kas sākas 2018.gadā, līdz ar to jaunā TC dokumentācija būs jāgatavo jau par šo gadu.

Grozījumi likumā par NN sagatavoti, lai ieviestu starptautiskos standartus TC jomā. Proti, 2015.gadā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) sāka izstrādāt t.s. BEPS (Base erosion and profit shifting) projektu, kura mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļiem, samazinot nodokļu bāzi vai novirzot peļņu. 2017.gadā ESAO publicēja gala ziņojumu (BEPS Action 13 report), ar kuru izstrādātas jaunas TC dokumentācijas prasības un ieviesti t.s. uzņēmumu grupas pārskati (country-by-country report). Jaunās TC dokumentācijas prasības kopā ar citām izmaiņām, kas izstrādātas BEPS projektā, ieviestas arī ESAO Transfertcenu vadlīniju (Vadlīnijas) 2017.gada jūlija versijā.