Plānoti būtiski grozījumi likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) 15.2pantā, kurā regulētas prasības sagatavot transfertcenu (TC) dokumentāciju par darījumiem starp saistītajām personām. Līdz ar to gaidāmas būtiskas izmaiņas gan TC dokumentācijas sagatavošanas pienākuma regulējumā, gan dokumentācijas saturā un iesniegšanas kārtībā Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Kā zināms, saistītām personām savstarpējie darījumi jāveic tirgus līmeņa cenās, proti, preces vai pakalpojumus (kā arī citus darījumus) nedrīkst mākslīgi sadārdzināt vai pārdot lētāk par to tirgus vērtību. Cenas darījumos ar saistītiem uzņēmumiem ir jānosaka tāpat, kā to līdzīgos apstākļos darītu savstarpēji neatkarīgi uzņēmumi. Tas ir t.s. tirgus cenu princips, kas jāievēro saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) regulējošo likumu – gan līdz šim spēkā esošo, gan arī jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums), kas stāsies spēkā 01.01.2018.

Lai gan tirgus cenu princips jāievēro visos darījumos ar saistītām personām, ne visi šādi darījumi nodokļu maksātājam radīs pienākumu izstrādāt t.s. TC dokumentāciju, kas noteikta likuma par NN 15.2pantā.