2018.gada pavasarī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments pieņēma būtisku spriedumu, kam būtu jānovērš potenciāli bīstama Valsts ieņēmumu dienesta prakse saistīto personu darījumu vērtēšanā jeb transfertcenu noteikšanā.