Ikdienā strādājot ar Baltijas valstu transfertcenu regulējumu, esam sagatavojuši apskatu par būtiskākajām iezīmēm un atšķirībām 3 valstu regulējumos. Lai gan Baltijas valstu transfertcenu regulējums balstās uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) transfertcenu vadlīnijās (angļu val.: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) noteiktajiem pamatprincipiem, vietējos regulējumos ir novērojamas zināmas atšķirības.