Paredzams, ka nākotnē dažādu valstu nodokļu iestāžu savstarpējās nesaskaņas transferta cenu jautājumos var pieaugt, izraisot dubultu aplikšanu ar nodokli starptautiskajiem uzņēmumiem, kā rezultātā tie riskē zaudēt ievērojamas summas. Tādējādi valstu valdības saskaras ar steidzamu nepieciešamību panākt lielāku starptautisko saskaņu attiecībā uz transferta cenu jautājumiem.