Tas, ka, veicot darījumus ar noteiktiem darījumu partneriem (piemēram, ar saistītajiem uzņēmumiem), ir jāievēro tirgus cenas princips, ir zināms lielākajai daļai iFinanses.lv lasītāju. Taču arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kā pamatot minētā principa ievērošanu šādos darījumos. Jāatzīmē, ka darījumu vērtību (praksē parasti tiek izmantots termins transferta cenas, lai apzīmētu saistītu uzņēmumu starpā veikto darījumu vērtību (cenu)) pamatojošās dokumentācijas jautājums kļūs arvien aktuālāks, jo atbilstoši plānotajiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Grozījumi) cita starpā tiks noteiktas prasības attiecībā uz darījuma vērtības (transferta cena) pamatojošo dokumentāciju. Tā kā Grozījumus Ministru Kabinets jau ir apstiprinājis un tie ir iesniegti Saeimā, šīs publikācijas mērķis ir sniegt informāciju par esošo normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz transferta cenu dokumentāciju, kā arī šobrīd pastāvošo praksi un Grozījumiem attiecībā uz transferta cenu atbilstības tirgus cenām pamatošanu.