Svarīgi ir apzināties, ka par transfertcenu sistēmu ir jādomā un darījumi atbilstoši jāstrukturē jau darījumu plānošanas posmā. Lai nodrošinātu atbilstošas transfertcenu sistēmas izveidi, kas tiešām atspoguļo uzņēmuma reālo situāciju, nepieciešams ieguldīt pietiekami daudz laika.