Pēterim pieder 100% pamatkapitāla daļu sabiedrībā “A” un 50% pamatkapitāla daļu sabiedrībā “B”. Vienlaicīgi Pēteris ir vienīgais valdes loceklis abās sabiedrībās. Sabiedrība “A” 2018.gadā izsniedza ilgtermiņa aizdevumu sabiedrībai “B”. Vai abas minētas sabiedrības Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanai uzskatāmas par saistītām personām?