Lietuvas uzņēmumam Latvijā ir filiāle, kas nodarbojas ar preču izplatīšanu Latvijā. Lietuvas uzņēmums piegādā filiālei preces par ražotāja cenām un neuzskata to par preču pārdošanu filiālei. Vai Lietuvas uzņēmums ir uzskatāms par saistīto uzņēmumu attiecībā pret filiāli, un vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 2.pielikumā būtu jāuzrāda šie darījumi ar galveno uzņēmumu?