Latvijas pilsonim Bērziņam pieder 50% daļu Latvijas uzņēmumā un 50% Lietuvas uzņēmumā. Lietuvas uzņēmums regulāri sniedz pakalpojumus Latvijas uzņēmumam. Tātad tie ir saistīti savā starpā? Bet vai Latvijas uzņēmumam ir nepieciešams izstrādāt transfertcenu politiku, ja tas tikai pērk pakalpojumus no kaimiņvalsts uzņēmuma? Kuram no uzņēmumiem ir jāpierāda, ka pakalpojums tiek sniegts par tirgus cenām?