Fiziskā persona A, kas nav saimnieciskās darbības veicēja, realizē kokmateriālus (tādējādi gūst ienākumu no kokmateriālu un augoša meža pārdošanas) un par 2016.gadu iesniedza gada ienākumu deklarācijas pielikumu D1 "Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi". 2017.gada janvārī persona A dibinājusi SIA "B" (100% pieder personai A), kas veic personas A īpašumā esošā meža kokmateriālu realizāciju. Vai persona A un SIA "B" ir saistītās personas?