SIA A 100 % pieder J.Kalniņam, un SIA B 100% pieder J.Kalniņa meitai - A.Kalniņai. SIA A ir izsniegusi SIA B bezprocentu aizdevumus  10 000 LVL un 25 000 EUR apmērā. Jautājumi: 1. Vai SIA B attiecībā pret SIA A ir ar uzņēmumu saistīta persona likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 12.panta izpratnē?