Divi uzņēmumi (SIA) sistemātiski sniedz pakalpojumus viens otram: viens uzņēmums ir Latvijas Republikas rezidents, kapitāla daļas 100% pieder vienam dalībniekam –fiziskai personai, nerezidentam; otrais uzņēmums ir Latvijas Republikas rezidents, kapitāla daļas 100% pieder vienam dalībniekam – tai pašai fiziskai personai, nerezidentam. Pakalpojumu sniegšanas vieta - Latvijas Republika. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam paskaidrot: