Sabiedrības pamatdarbība ir būvniecība. Vai tās īpašnieks drīkst izmantot sabiedrības līdzekļus savas privātmājas būvniecībai? Iztērētie līdzekļi tiktu atmaksāti sabiedrībai pēc mājas reģistrācijas zemesgrāmatā un tās pārdošanas. Vai šādā darījumā veidojas kādi nodokļu riski?