Labdien! Ir divas sabiedrības ar ierobežotu atbildību - A un B. Dalībniekam sabiedrībā A pieder 100% kapitāla daļas, savukārt sabiedrībā B - 45% kapitāla daļas un tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi (pārējās 55% kapitāla daļas pieder otram dalībniekam, kuram arī ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atseviķši). Jautājumi: 1. Vai saskaņā ar likumu Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) sabiedrības A un B var uzskatīt par saistītām personām? 2. Vai saskaņā ar likumu Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) šie ir saistīti uzņēmumi un ar uzņēmumu saistīta persona? 3. Kādas likumu normas jāievēro, veicot savstarpējus darījumus?