Šajā rakstā ir pievērsta uzmanība izmaiņām, kas saistītas ar nesen publicētajiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (angliski BEPS) projekta gala ziņojumiem un to ietekmi uz saistīto personu darījumiem.

Kas ir ESAO BEPS projekts?

ESAO BEPS projekts ir 2013. gadā ESAO un G20 valstu uzsākta iniciatīva, kas aptver 15 dažādas darbības jomas, lai novērstu vai ierobežotu nodokļu bāzes (apliekamā ienākuma) mākslīgu samazināšanu un peļņas pārvietošanu uz valstīm ar izdevīgākiem nodokļu režīmiem, atjaunotu sabiedrības uzticību starptautiskajai nodokļu tiesību sistēmai un nodrošinātu peļņas aplikšanu ar nodokļiem tajās valstis, kur notiek faktiskās biznesa aktivitātes un tiek radīta faktiskā ekonomiskā vērtība. BEPS projekta autori ir aplēsuši, ka valstis ik gadu zaudē no 4% līdz 10% no to iespējamajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ieņēmumiem tieši peļņas pārvietošanas dēļ un ar UIN apliekamās bāzes samazināšanas.