Uzņēmumam A pieder uzņēmuma B 95 % un uzņēmuma C 100 % akcijas. Uzņēmumam C pieder uzņēmuma D 96 % akcijas. Vai uzņēmumi B un D ir saistīti likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 12. panta izpratnē? Un ja starp šiem uzņēmumiem ir notikuši darījumi zem tirgus cenas, vai uzņēmumam D ir jāpalielina uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) un vai uzņēmums B par šo summu var samazināt UIN? Lai būtu lielāka pārliecība, vēlos dzirdēt Jūsu viedokli!