Valdes loceklim Ainim (uzņēmumu īpašnieks) pieder daļas 2 uzņēmumos – “B” un “C”. Uzņēmumā “B” Ainim pieder 50% daļas, uzņēmumā “C” - 33,33% daļas. Valdes loceklim Dainim (uzņēmumu īpašnieks) pieder daļas 2 uzņēmumos – “B” un “C”. Uzņēmumā “B” Dainim pieder 50% daļas, uzņēmumā “B” - 33,33% daļas. Ainis un Dainis nav radinieki. Jautājumi:

  • Vai uzņēmumi “B” un “C”, savstarpēji veicot jebkāda veida darījumus, uzskatāmi par saistītajām personām?
  • Vai Ainis un Dainis ir savstarpēji saistītas personas uzņēmumam “B”?
  • Vai valdes locekļiem Ainim un Dainim izsniegtais aizdevums (ar procentiem) kā fiziskajām personām uz gadu no uzņēmuma “B” ir jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā? Līgumi noslēgti 2017.gadā, summas izsniegtas gan 2017., gan 2018.gadā līdz jūnijam un pēc 2018.gada jūnija. Atmaksa var kavēties par dažiem mēnešiem.