Laikā, kad ne vien privātajās organizācijās brīvprātīgi, bet arī valsts institūcijās obligāti aizvien vairāk tiek izmantota informācijas sniegšana, vākšana un apkopošana elektroniskā formā, ir savādi saņemt “pagājušā gadsimta” domu gājienam raksturīgu reglamentējumu dokumentu glabāšanai, taču diemžēl tas ir obligāts visām organizācijām un tātad – jāievēro.