Zinātniskā institūcijā darbinieks strādā par ekonomistu. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu viņu uz sešiem gadiem ievēl par pētnieku / vadošo pētnieku / zinātnisko asistentu. Darbiniekam darba līgumā iekļauti divi amati, tostarp viens amats uz nenoteiktu laiku ir pamatdarbs, bet otrs – vēlēts amats uz noteiktu laiku – ir papildu darbs. Vai šādā gadījumā jāraksta divi amata apraksti? Vai arī ir iespējams tos apvienot vienā amata aprakstā?