Vai SIA atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva Personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsarakstam ir jāglabā pastāvīgi rīkojumi par ārvalstu komandējumiem, ja tie netiek izdalīti atsevišķi no rīkojumiem par komandējumiem Latvijas teritorijā, kuriem glabāšanas termiņš ir noteikts 5 gadi? Kāds ir juridiskais pamatojums šāda glabāšanas termiņa noteikšanai rīkojumiem par ārvalstu komandējumiem?