Ikvienas komercdarbības neatņemama sastāvdaļa ir dažāda veida aktīvi jeb materiālās vērtības, piemēram, iekārtas, pamatlīdzekļi, inventārs, krājumi un naudas līdzekļi. Dažkārt ikdienas darba procesā apzinātas vai neapzinātas personu rīcības dēļ materiālās vērtības tiek bojātas, salauztas vai veiktas kādas citas darbības, kas samazina to apjomu un/vai vērtību. Kurš par to atbildīgs?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai konkrētām personām uzņēmumā ir pienākums būt materiāli atbildīgām.
  • Vai materiālo vērtību nodošanai kādas personas atbildībā jābūt noformētai rakstveidā.
  • Kādi dokumenti jānoformē, nosakot materiālo atbildību.