Kādos gadījumos, sniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, par vienu darbinieku jānorāda vairāki kodi? Kādas ir to kombinācijas? Piemēram, ja ir uzņēmuma līgums, tad jāiesniedz kods “11” un papildus arī “81”, ja atbrīvo – “21”-“25” un papildus “82”. No Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav saprotams, ka jāuzrāda divi kodi, lai reģistrētu darbinieku vai pieteiktu darba attiecību beigšanu. Lūgums paskaidrot arī kodu “53”, “54”, “55” un “56” lietošanu!

Ziņās par darba ņēmējiem norāda darba ņēmēja statusam atbilstošo kodu, paziņojot par periodu, kurā cilvēks ir ieguvis darba ņēmēja statusu (kods “11”, “14”) un zaudējis to (“21”, “22”, “23”, “24”, “25” un “26”). Pārējie kodi, piemēram, “71” un “72” vai “81” un “82”, paziņo par personas statusu attiecīgajā periodā papildus darba ņēmēja attiecībām. Līdz ar to var rasties gan situācija, kad minētos kodus paziņo vienlaikus ar darba ņēmēja statusa iegūšanu (ar kodu “11”), gan atsevišķi, ja personai jau ir iepriekš iegūts darba ņēmēja statuss pie attiecīgā darba devēja.