Kā pareizi noformēt darbinieka uzvārda maiņu? Vai ir jāsagatavo rīkojums? Ja jā, kāds ir rīkojuma teksts? Vai arī šādā gadījumā jāveic izmaiņas līgumā, norādot jauno uzvārdu?