Darbiniekam, kas ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 26.maijā tiek piešķirts pensionāra statuss. Kādu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi piemērot laika periodā no 26.maija līdz 31.maijam – 21,31% vai 24,09%? Vai arī drīkst par visu maiju piemērot 24,09%?