Vai vienošanās pie darba līgumiem arī ir jāreģistrē? Ja jā, tad vai tās jāreģistrē atsevišķā reģistrā, vai tās var reģistrēt vienā reģistrā ar darba līgumiem?