Darba drošības jautājumi uzņēmumu vadītājiem bijuši aktuāli vienmēr. Vispirms jau par visu jebkurā uzņēmumā vai strukturālā organizācijā atbild vadītājs. Otrkārt, tieši darba drošība un darba vides risku novērtējums, darbinieku instruktāžas un apmācība darba aizsardzības un drošības jautājumos ir lietas, kas interesē pārbaudītājus no Valsts darba inspekcijas, un katram vadītājam ir svarīgi, lai darbs noritētu atbilstoši prasībām un neveidotos konflikti ne ar pārbaudītājiem, ne darbiniekiem. Ir dzirdēti darba devēju stāsti pēc kāda starpgadījuma  par to, cik labi, ka visi paraksti kārtībā, ka pieņemts labs darba aizsardzības speciālists. Kam tad īsti tās instruktāžas vajadzīgas, cik lielu nozīmi tam piešķiram, un, visbeidzot – ko no mums prasa normatīvie akti?