Kā liecina pētījumu kompāniju veiktās aptaujas, vidējais atalgojuma pieaugums Latvijas uzņēmumos 2011. gadā bijis 3 – 6 % robežās. Līdzīgus skaitļus min arī Latvijas banku ekonomisti un LR Ekonomikas ministrijas speciālisti, norādot uz vidēji 4 % atalgojuma pieaugumu šogad. Viņu prognozes turpmākajiem periodiem: vidējā alga 2013. gadā pieaugšot par 5,5%, bet 2014. gadā par 6,5 %.